Kết quả xổ số Điện toán max 4d

Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 28-05-2020
* Dãy Số Trúng
A
4394
B
7061
C
1712
D
6321
E
8684
G
6300
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 6321 0 15.000.000
Giải nhì 1712
7061
4 6.500.000
Giải ba 4394
8684
6300
2 3.000.000
Giải KK 1   321 47 300.000
Giải KK 2     21
286 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 26-05-2020
* Dãy Số Trúng
A
8758
B
3814
C
3850
D
5811
E
7284
G
0914
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 3814 5 15.000.000
Giải nhì 5811
7284
2 6.500.000
Giải ba 8758
3850
00914
10 3.000.000
Giải KK 1   814 30 300.000
Giải KK 2     14
305 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 23-05-2020
* Dãy Số Trúng
A
5201
B
6306
C
9156
D
8459
E
0697
G
5813
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 8459 5 15.000.000
Giải nhì 6306
5813
22 6.500.000
Giải ba 5201
9156
00697
14 3.000.000
Giải KK 1   459 50 300.000
Giải KK 2     59
533 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 21-05-2020
* Dãy Số Trúng
A
5725
B
5737
C
0085
D
4382
E
5601
G
6241
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 6241 27 15.000.000
Giải nhì 5601
4382
5 6.500.000
Giải ba 5725
5737
00085
12 3.000.000
Giải KK 1   241 35 300.000
Giải KK 2     41
208 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 19-05-2020
* Dãy Số Trúng
A
2369
B
2264
C
7283
D
7434
E
3274
G
1532
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 2264 5 15.000.000
Giải nhì 7283
7434
8 6.500.000
Giải ba 2369
3274
1532
12 3.000.000
Giải KK 1   264 31 300.000
Giải KK 2     64
282 30.000
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ