THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 3 Đầu 0 73
Đầu 1 1 Đầu 1 72
Đầu 2 3 Đầu 2 71
Đầu 3 1 Đầu 3 91
Đầu 4 3 Đầu 4 74
Đầu 5 5 Đầu 5 88
Đầu 6 1 Đầu 6 79
Đầu 7 1 Đầu 7 57
Đầu 8 9 Đầu 8 105
Đầu 9 3 Đầu 9 100
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 8 Đuôi 0 77
Đuôi 1 1 Đuôi 1 102
Đuôi 2 4 Đuôi 2 79
Đuôi 3 4 Đuôi 3 95
Đuôi 4 1 Đuôi 4 87
Đuôi 5 2 Đuôi 5 72
Đuôi 6 2 Đuôi 6 69
Đuôi 7 2 Đuôi 7 71
Đuôi 8 3 Đuôi 8 78
Đuôi 9 3 Đuôi 9 80
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ