Kết quả xổ số Điện toán max 4d

Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 31-03-2020
* Dãy Số Trúng
A
0410
B
5078
C
5691
D
5467
E
8034
G
5783
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 8034 1234 15.000.000
Giải nhì 5078
00410
1234 6.500.000
Giải ba 5691
5467
5783
1234 3.000.000
Giải KK 1   0034 1234 300.000
Giải KK 2     34
1234 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 28-03-2020
* Dãy Số Trúng
A
2362
B
0259
C
2095
D
9120
E
8657
G
7291
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 2095 1234 15.000.000
Giải nhì 8657
2362
1234 6.500.000
Giải ba 00259
9120
7291
1234 3.000.000
Giải KK 1   0095 1234 300.000
Giải KK 2     95
1234 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 26-03-2020
* Dãy Số Trúng
A
7927
B
0391
C
0342
D
6164
E
9216
G
9929
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 00391 5 15.000.000
Giải nhì 7927
00342
9 6.500.000
Giải ba 6164
9216
9929
10 3.000.000
Giải KK 1   391 19 300.000
Giải KK 2     91
521 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 24-03-2020
* Dãy Số Trúng
A
1257
B
7366
C
2635
D
7548
E
4980
G
4906
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 1257 4 15.000.000
Giải nhì 7548
2635
8 6.500.000
Giải ba 7366
4980
4906
6 3.000.000
Giải KK 1   257 28 300.000
Giải KK 2     57
279 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 21-03-2020
* Dãy Số Trúng
A
5001
B
7155
C
4250
D
4147
E
2280
G
8886
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 4147 3 15.000.000
Giải nhì 5001
2280
6 6.500.000
Giải ba 7155
4250
8886
25 3.000.000
Giải KK 1   147 40 300.000
Giải KK 2     47
392 30.000
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ