Kết quả xổ số Điện toán max 4d

Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 06-10-2020
* Dãy Số Trúng
A
9797
B
8481
C
9712
D
3056
E
7931
G
1530
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 1530 1 15.000.000
Giải nhì 3056
8481
4 6.500.000
Giải ba 9797
9712
7931
3 3.000.000
Giải KK 1   530 24 300.000
Giải KK 2     30
391 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 17-09-2020
* Dãy Số Trúng
A
8946
B
4013
C
3800
D
0082
E
5449
G
5085
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 8946 1 15.000.000
Giải nhì 00082
5085
7 6.500.000
Giải ba 4013
3800
5449
7 3.000.000
Giải KK 1   946 31 300.000
Giải KK 2     46
440 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 15-09-2020
* Dãy Số Trúng
A
2254
B
9660
C
4824
D
0257
E
9261
G
9105
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 9660 0 15.000.000
Giải nhì 4824
00257
8 6.500.000
Giải ba 2254
9261
9105
3 3.000.000
Giải KK 1   660 49 300.000
Giải KK 2     60
285 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 12-09-2020
* Dãy Số Trúng
A
8206
B
0456
C
3164
D
0276
E
6855
G
0101
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 00456 4 15.000.000
Giải nhì 6855
3164
10 6.500.000
Giải ba 8206
00276
00101
3 3.000.000
Giải KK 1   456 31 300.000
Giải KK 2     56
332 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 10-09-2020
* Dãy Số Trúng
A
5652
B
7702
C
4358
D
4447
E
3445
G
2141
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 7702 1 15.000.000
Giải nhì 2141
4447
11 6.500.000
Giải ba 5652
4358
3445
5 3.000.000
Giải KK 1   702 81 300.000
Giải KK 2     02
262 30.000
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ