Sổ mơ lô đề

Sổ mơ lô đề - giải mã giấc mơ - Nên đánh con gì
STT Mơ thấy Số nên đánh
1 âm hộ 17, 71, 21
2 ân ái 25, 75
3 ăn cá to 85, 67
4 ăn cắp xe đạp 34
5 ăn chay 86, 85
6 ăn chua 93, 39
7 ăn chuối 34, 64
8 ăn cỗ 26, 62
9 ăn cơm 74, 85
10 ăn củ đậu 38, 39
11 ăn dưa hấu 68, 84
12 ăn hàng 03,04, 52, 19
13 ăn hoa quả 26, 62
14 ăn khoai 75, 85, 58
15 ăn mày 01
16 ăn no quá 95, 79
17 ăn thịt mèo 19, 91
18 ăn thịt người 83, 85
19 ăn thịt rắn 27, 72
20 ăn tiệc 83, 87
21 ăn tiệm 26, 56, 21
22 ăn tôm 83, 89
23 ăn trộm 01,90
24 ăn trộm cá 63, 73, 87
25 ăn trộm xe máy 04
26 ăn trưa 01,02,92
27 ăn uống 83, 87
28 anh 07
29 ảnh bà cụ 54, 59
30 ánh chớp 53
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ