THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 0 Cặp 00 7
Cặp 02 1 Cặp 02 6
Cặp 04 0 Cặp 04 8
Cặp 06 1 Cặp 06 9
Cặp 08 0 Cặp 08 15
Cặp 11 0 Cặp 11 13
Cặp 13 1 Cặp 13 16
Cặp 15 0 Cặp 15 10
Cặp 17 0 Cặp 17 3
Cặp 19 0 Cặp 19 3
Cặp 20 0 Cặp 20 6
Cặp 22 0 Cặp 22 7
Cặp 24 2 Cặp 24 7
Cặp 26 0 Cặp 26 5
Cặp 28 0 Cặp 28 10
Cặp 31 0 Cặp 31 8
Cặp 33 0 Cặp 33 5
Cặp 35 0 Cặp 35 11
Cặp 37 0 Cặp 37 5
Cặp 39 2 Cặp 39 9
Cặp 40 0 Cặp 40 4
Cặp 42 0 Cặp 42 8
Cặp 44 0 Cặp 44 8
Cặp 46 0 Cặp 46 12
Cặp 48 0 Cặp 48 9
Cặp 51 0 Cặp 51 9
Cặp 53 1 Cặp 53 6
Cặp 55 0 Cặp 55 9
Cặp 57 0 Cặp 57 9
Cặp 59 1 Cặp 59 5
Cặp 60 0 Cặp 60 8
Cặp 62 0 Cặp 62 5
Cặp 64 1 Cặp 64 7
Cặp 66 0 Cặp 66 8
Cặp 68 1 Cặp 68 10
Cặp 71 0 Cặp 71 15
Cặp 73 0 Cặp 73 5
Cặp 75 1 Cặp 75 9
Cặp 77 0 Cặp 77 10
Cặp 79 1 Cặp 79 10
Cặp 80 0 Cặp 80 6
Cặp 82 0 Cặp 82 7
Cặp 84 0 Cặp 84 6
Cặp 86 0 Cặp 86 6
Cặp 88 0 Cặp 88 8
Cặp 91 2 Cặp 91 11
Cặp 93 0 Cặp 93 5
Cặp 95 1 Cặp 95 11
Cặp 97 0 Cặp 97 8
Cặp 99 0 Cặp 99 7
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ