THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 0 Cặp 00 9
Cặp 02 0 Cặp 02 4
Cặp 04 0 Cặp 04 7
Cặp 06 0 Cặp 06 9
Cặp 08 0 Cặp 08 9
Cặp 11 0 Cặp 11 10
Cặp 13 0 Cặp 13 10
Cặp 15 0 Cặp 15 4
Cặp 17 0 Cặp 17 7
Cặp 19 1 Cặp 19 17
Cặp 20 1 Cặp 20 5
Cặp 22 0 Cặp 22 5
Cặp 24 1 Cặp 24 11
Cặp 26 0 Cặp 26 5
Cặp 28 1 Cặp 28 9
Cặp 31 0 Cặp 31 10
Cặp 33 0 Cặp 33 3
Cặp 35 0 Cặp 35 6
Cặp 37 0 Cặp 37 6
Cặp 39 0 Cặp 39 8
Cặp 40 0 Cặp 40 10
Cặp 42 0 Cặp 42 11
Cặp 44 0 Cặp 44 2
Cặp 46 0 Cặp 46 5
Cặp 48 1 Cặp 48 4
Cặp 51 0 Cặp 51 8
Cặp 53 0 Cặp 53 5
Cặp 55 2 Cặp 55 10
Cặp 57 1 Cặp 57 5
Cặp 59 2 Cặp 59 7
Cặp 60 1 Cặp 60 9
Cặp 62 0 Cặp 62 7
Cặp 64 1 Cặp 64 5
Cặp 66 0 Cặp 66 8
Cặp 68 0 Cặp 68 8
Cặp 71 0 Cặp 71 9
Cặp 73 1 Cặp 73 8
Cặp 75 0 Cặp 75 7
Cặp 77 0 Cặp 77 7
Cặp 79 0 Cặp 79 7
Cặp 80 0 Cặp 80 10
Cặp 82 0 Cặp 82 8
Cặp 84 0 Cặp 84 19
Cặp 86 1 Cặp 86 11
Cặp 88 0 Cặp 88 8
Cặp 91 0 Cặp 91 7
Cặp 93 1 Cặp 93 6
Cặp 95 0 Cặp 95 7
Cặp 97 0 Cặp 97 6
Cặp 99 0 Cặp 99 7
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ