THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 6 Đầu 0 71
Đầu 1 0 Đầu 1 75
Đầu 2 1 Đầu 2 74
Đầu 3 4 Đầu 3 78
Đầu 4 5 Đầu 4 88
Đầu 5 2 Đầu 5 85
Đầu 6 4 Đầu 6 90
Đầu 7 4 Đầu 7 75
Đầu 8 3 Đầu 8 89
Đầu 9 1 Đầu 9 85
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 3 Đuôi 0 92
Đuôi 1 3 Đuôi 1 93
Đuôi 2 1 Đuôi 2 86
Đuôi 3 3 Đuôi 3 75
Đuôi 4 8 Đuôi 4 82
Đuôi 5 2 Đuôi 5 70
Đuôi 6 4 Đuôi 6 91
Đuôi 7 2 Đuôi 7 68
Đuôi 8 2 Đuôi 8 75
Đuôi 9 2 Đuôi 9 78
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ