THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 2 Đầu 0 78
Đầu 1 6 Đầu 1 101
Đầu 2 2 Đầu 2 87
Đầu 3 2 Đầu 3 83
Đầu 4 4 Đầu 4 82
Đầu 5 3 Đầu 5 66
Đầu 6 3 Đầu 6 85
Đầu 7 4 Đầu 7 86
Đầu 8 3 Đầu 8 73
Đầu 9 1 Đầu 9 69
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 3 Đuôi 0 77
Đuôi 1 4 Đuôi 1 84
Đuôi 2 2 Đuôi 2 77
Đuôi 3 2 Đuôi 3 89
Đuôi 4 3 Đuôi 4 85
Đuôi 5 2 Đuôi 5 86
Đuôi 6 1 Đuôi 6 67
Đuôi 7 6 Đuôi 7 83
Đuôi 8 4 Đuôi 8 80
Đuôi 9 3 Đuôi 9 82
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ