THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 3 Đầu 0 81
Đầu 1 0 Đầu 1 73
Đầu 2 3 Đầu 2 70
Đầu 3 2 Đầu 3 93
Đầu 4 2 Đầu 4 93
Đầu 5 2 Đầu 5 62
Đầu 6 3 Đầu 6 79
Đầu 7 5 Đầu 7 81
Đầu 8 5 Đầu 8 87
Đầu 9 5 Đầu 9 91
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 2 Đuôi 0 72
Đuôi 1 4 Đuôi 1 78
Đuôi 2 3 Đuôi 2 95
Đuôi 3 3 Đuôi 3 80
Đuôi 4 3 Đuôi 4 83
Đuôi 5 1 Đuôi 5 80
Đuôi 6 5 Đuôi 6 84
Đuôi 7 3 Đuôi 7 77
Đuôi 8 4 Đuôi 8 77
Đuôi 9 2 Đuôi 9 84
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ