THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 6 Đầu 0 79
Đầu 1 6 Đầu 1 82
Đầu 2 4 Đầu 2 81
Đầu 3 1 Đầu 3 80
Đầu 4 1 Đầu 4 81
Đầu 5 2 Đầu 5 64
Đầu 6 2 Đầu 6 91
Đầu 7 2 Đầu 7 85
Đầu 8 3 Đầu 8 95
Đầu 9 3 Đầu 9 72
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 6 Đuôi 0 78
Đuôi 1 1 Đuôi 1 75
Đuôi 2 3 Đuôi 2 80
Đuôi 3 3 Đuôi 3 86
Đuôi 4 0 Đuôi 4 77
Đuôi 5 2 Đuôi 5 76
Đuôi 6 2 Đuôi 6 76
Đuôi 7 4 Đuôi 7 77
Đuôi 8 3 Đuôi 8 103
Đuôi 9 6 Đuôi 9 82
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ