THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 1 Đầu 0 82
Đầu 1 3 Đầu 1 73
Đầu 2 3 Đầu 2 85
Đầu 3 3 Đầu 3 80
Đầu 4 3 Đầu 4 85
Đầu 5 6 Đầu 5 74
Đầu 6 2 Đầu 6 92
Đầu 7 2 Đầu 7 79
Đầu 8 2 Đầu 8 85
Đầu 9 5 Đầu 9 75
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 3 Đuôi 0 80
Đuôi 1 4 Đuôi 1 77
Đuôi 2 1 Đuôi 2 88
Đuôi 3 4 Đuôi 3 65
Đuôi 4 3 Đuôi 4 83
Đuôi 5 2 Đuôi 5 76
Đuôi 6 3 Đuôi 6 99
Đuôi 7 2 Đuôi 7 89
Đuôi 8 3 Đuôi 8 76
Đuôi 9 5 Đuôi 9 77
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ