THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 1 Đầu 0 95
Đầu 1 4 Đầu 1 70
Đầu 2 5 Đầu 2 74
Đầu 3 5 Đầu 3 98
Đầu 4 0 Đầu 4 84
Đầu 5 2 Đầu 5 89
Đầu 6 5 Đầu 6 64
Đầu 7 4 Đầu 7 83
Đầu 8 3 Đầu 8 73
Đầu 9 1 Đầu 9 80
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 7 Đuôi 0 96
Đuôi 1 3 Đuôi 1 80
Đuôi 2 4 Đuôi 2 76
Đuôi 3 2 Đuôi 3 71
Đuôi 4 2 Đuôi 4 83
Đuôi 5 2 Đuôi 5 57
Đuôi 6 2 Đuôi 6 76
Đuôi 7 4 Đuôi 7 95
Đuôi 8 0 Đuôi 8 83
Đuôi 9 4 Đuôi 9 93
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ