THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 0 Đầu 0 69
Đầu 1 2 Đầu 1 91
Đầu 2 1 Đầu 2 74
Đầu 3 1 Đầu 3 85
Đầu 4 4 Đầu 4 84
Đầu 5 5 Đầu 5 78
Đầu 6 7 Đầu 6 80
Đầu 7 4 Đầu 7 77
Đầu 8 1 Đầu 8 85
Đầu 9 5 Đầu 9 87
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 4 Đuôi 0 86
Đuôi 1 5 Đuôi 1 77
Đuôi 2 5 Đuôi 2 83
Đuôi 3 1 Đuôi 3 60
Đuôi 4 3 Đuôi 4 96
Đuôi 5 1 Đuôi 5 90
Đuôi 6 1 Đuôi 6 80
Đuôi 7 3 Đuôi 7 79
Đuôi 8 2 Đuôi 8 78
Đuôi 9 5 Đuôi 9 81
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ