THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 1 Đầu 0 74
Đầu 1 2 Đầu 1 97
Đầu 2 1 Đầu 2 86
Đầu 3 2 Đầu 3 80
Đầu 4 3 Đầu 4 87
Đầu 5 4 Đầu 5 84
Đầu 6 6 Đầu 6 81
Đầu 7 5 Đầu 7 72
Đầu 8 4 Đầu 8 89
Đầu 9 2 Đầu 9 60
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 6 Đuôi 0 79
Đuôi 1 0 Đuôi 1 75
Đuôi 2 3 Đuôi 2 86
Đuôi 3 3 Đuôi 3 76
Đuôi 4 1 Đuôi 4 66
Đuôi 5 5 Đuôi 5 62
Đuôi 6 3 Đuôi 6 105
Đuôi 7 4 Đuôi 7 85
Đuôi 8 2 Đuôi 8 88
Đuôi 9 3 Đuôi 9 88
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ