THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 3 Đầu 0 84
Đầu 1 4 Đầu 1 97
Đầu 2 2 Đầu 2 66
Đầu 3 4 Đầu 3 73
Đầu 4 5 Đầu 4 95
Đầu 5 3 Đầu 5 85
Đầu 6 3 Đầu 6 83
Đầu 7 2 Đầu 7 89
Đầu 8 1 Đầu 8 61
Đầu 9 3 Đầu 9 77
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 1 Đuôi 0 71
Đuôi 1 4 Đuôi 1 95
Đuôi 2 1 Đuôi 2 70
Đuôi 3 3 Đuôi 3 73
Đuôi 4 4 Đuôi 4 72
Đuôi 5 4 Đuôi 5 92
Đuôi 6 4 Đuôi 6 81
Đuôi 7 2 Đuôi 7 76
Đuôi 8 2 Đuôi 8 107
Đuôi 9 5 Đuôi 9 73
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ