THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 3 Đầu 0 82
Đầu 1 6 Đầu 1 80
Đầu 2 3 Đầu 2 74
Đầu 3 3 Đầu 3 72
Đầu 4 3 Đầu 4 97
Đầu 5 1 Đầu 5 79
Đầu 6 4 Đầu 6 81
Đầu 7 3 Đầu 7 71
Đầu 8 2 Đầu 8 88
Đầu 9 2 Đầu 9 86
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 3 Đuôi 0 78
Đuôi 1 5 Đuôi 1 73
Đuôi 2 1 Đuôi 2 87
Đuôi 3 2 Đuôi 3 70
Đuôi 4 4 Đuôi 4 76
Đuôi 5 1 Đuôi 5 76
Đuôi 6 6 Đuôi 6 96
Đuôi 7 5 Đuôi 7 91
Đuôi 8 2 Đuôi 8 91
Đuôi 9 1 Đuôi 9 72
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ