THỐNG KÊ TỔNG LẺ

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 01 1 Cặp 01 8
Cặp 03 0 Cặp 03 4
Cặp 05 0 Cặp 05 5
Cặp 07 0 Cặp 07 7
Cặp 09 1 Cặp 09 11
Cặp 10 0 Cặp 10 10
Cặp 12 0 Cặp 12 10
Cặp 14 0 Cặp 14 3
Cặp 16 0 Cặp 16 3
Cặp 18 0 Cặp 18 8
Cặp 21 0 Cặp 21 4
Cặp 23 0 Cặp 23 6
Cặp 25 0 Cặp 25 9
Cặp 27 1 Cặp 27 10
Cặp 29 1 Cặp 29 6
Cặp 30 1 Cặp 30 13
Cặp 32 0 Cặp 32 7
Cặp 34 1 Cặp 34 7
Cặp 36 0 Cặp 36 10
Cặp 38 1 Cặp 38 9
Cặp 41 0 Cặp 41 10
Cặp 43 0 Cặp 43 10
Cặp 45 0 Cặp 45 16
Cặp 47 0 Cặp 47 10
Cặp 49 1 Cặp 49 7
Cặp 50 0 Cặp 50 9
Cặp 52 0 Cặp 52 6
Cặp 54 1 Cặp 54 6
Cặp 56 0 Cặp 56 9
Cặp 58 0 Cặp 58 8
Cặp 61 1 Cặp 61 8
Cặp 63 0 Cặp 63 10
Cặp 65 2 Cặp 65 14
Cặp 67 0 Cặp 67 11
Cặp 69 0 Cặp 69 10
Cặp 70 0 Cặp 70 11
Cặp 72 0 Cặp 72 8
Cặp 74 0 Cặp 74 11
Cặp 76 0 Cặp 76 7
Cặp 78 2 Cặp 78 11
Cặp 81 0 Cặp 81 8
Cặp 83 1 Cặp 83 14
Cặp 85 0 Cặp 85 7
Cặp 87 0 Cặp 87 6
Cặp 89 0 Cặp 89 6
Cặp 90 0 Cặp 90 7
Cặp 92 0 Cặp 92 9
Cặp 94 0 Cặp 94 9
Cặp 96 0 Cặp 96 10
Cặp 98 0 Cặp 98 7
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ