THỐNG KÊ TỔNG LẺ

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 01 1 Cặp 01 5
Cặp 03 0 Cặp 03 8
Cặp 05 0 Cặp 05 7
Cặp 07 0 Cặp 07 4
Cặp 09 0 Cặp 09 8
Cặp 10 0 Cặp 10 12
Cặp 12 0 Cặp 12 11
Cặp 14 1 Cặp 14 17
Cặp 16 0 Cặp 16 5
Cặp 18 1 Cặp 18 7
Cặp 21 1 Cặp 21 13
Cặp 23 3 Cặp 23 10
Cặp 25 0 Cặp 25 4
Cặp 27 0 Cặp 27 3
Cặp 29 0 Cặp 29 9
Cặp 30 0 Cặp 30 5
Cặp 32 0 Cặp 32 6
Cặp 34 0 Cặp 34 5
Cặp 36 1 Cặp 36 5
Cặp 38 0 Cặp 38 10
Cặp 41 0 Cặp 41 4
Cặp 43 0 Cặp 43 7
Cặp 45 0 Cặp 45 7
Cặp 47 0 Cặp 47 5
Cặp 49 1 Cặp 49 6
Cặp 50 0 Cặp 50 3
Cặp 52 0 Cặp 52 4
Cặp 54 1 Cặp 54 8
Cặp 56 0 Cặp 56 10
Cặp 58 0 Cặp 58 11
Cặp 61 0 Cặp 61 9
Cặp 63 0 Cặp 63 12
Cặp 65 0 Cặp 65 9
Cặp 67 1 Cặp 67 4
Cặp 69 0 Cặp 69 2
Cặp 70 0 Cặp 70 3
Cặp 72 0 Cặp 72 8
Cặp 74 1 Cặp 74 13
Cặp 76 0 Cặp 76 9
Cặp 78 1 Cặp 78 7
Cặp 81 0 Cặp 81 8
Cặp 83 0 Cặp 83 6
Cặp 85 0 Cặp 85 11
Cặp 87 1 Cặp 87 9
Cặp 89 1 Cặp 89 7
Cặp 90 0 Cặp 90 10
Cặp 92 0 Cặp 92 6
Cặp 94 0 Cặp 94 11
Cặp 96 1 Cặp 96 8
Cặp 98 0 Cặp 98 13
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ