THỐNG KÊ TỔNG LẺ

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 01 0 Cặp 01 8
Cặp 03 0 Cặp 03 4
Cặp 05 0 Cặp 05 7
Cặp 07 0 Cặp 07 6
Cặp 09 0 Cặp 09 7
Cặp 10 0 Cặp 10 13
Cặp 12 0 Cặp 12 12
Cặp 14 1 Cặp 14 7
Cặp 16 0 Cặp 16 11
Cặp 18 0 Cặp 18 12
Cặp 21 1 Cặp 21 6
Cặp 23 0 Cặp 23 6
Cặp 25 0 Cặp 25 10
Cặp 27 0 Cặp 27 8
Cặp 29 0 Cặp 29 9
Cặp 30 0 Cặp 30 7
Cặp 32 0 Cặp 32 7
Cặp 34 0 Cặp 34 15
Cặp 36 0 Cặp 36 4
Cặp 38 1 Cặp 38 13
Cặp 41 0 Cặp 41 6
Cặp 43 0 Cặp 43 7
Cặp 45 0 Cặp 45 5
Cặp 47 0 Cặp 47 6
Cặp 49 0 Cặp 49 9
Cặp 50 0 Cặp 50 5
Cặp 52 1 Cặp 52 6
Cặp 54 0 Cặp 54 7
Cặp 56 0 Cặp 56 10
Cặp 58 0 Cặp 58 5
Cặp 61 1 Cặp 61 10
Cặp 63 1 Cặp 63 7
Cặp 65 0 Cặp 65 7
Cặp 67 0 Cặp 67 7
Cặp 69 1 Cặp 69 8
Cặp 70 1 Cặp 70 10
Cặp 72 0 Cặp 72 2
Cặp 74 0 Cặp 74 15
Cặp 76 0 Cặp 76 4
Cặp 78 0 Cặp 78 6
Cặp 81 0 Cặp 81 7
Cặp 83 0 Cặp 83 8
Cặp 85 0 Cặp 85 7
Cặp 87 0 Cặp 87 9
Cặp 89 0 Cặp 89 8
Cặp 90 0 Cặp 90 6
Cặp 92 1 Cặp 92 10
Cặp 94 1 Cặp 94 13
Cặp 96 0 Cặp 96 7
Cặp 98 0 Cặp 98 6
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ