Bật/Tắt chế độ Màn Hình Lớn Tự Động bấm Phím F11 → F10
Sớ đầu đuôi Miền bắc
Thứ 3
Quảng Ninh
17 - 45 - 96 - 10
Quảng Ninh
19
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
55 - 94 - 79 - 05
Hà Nội
02
Chủ Nhật
Thái Bình
24 - 66 - 52 - 88
Thái Bình
14
Thứ 7
Nam Định
74 - 03 - 10 - 23
Nam Định
59
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
82 - 38 - 99 - 54
Hải phòng
55
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
06 - 93 - 82 - 80
Hà Nội
35
Thứ 4
Bắc Ninh
68 - 19 - 21 - 48
Bắc Ninh
96
Thứ 3
Quảng Ninh
99 - 42 - 59 - 95
Quảng Ninh
78
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
56 - 87 - 07 - 93
Hà Nội
23
Chủ Nhật
Thái Bình
48 - 09 - 87 - 08
Thái Bình
24
Thứ 7
Nam Định
91 - 48 - 90 - 26
Nam Định
21
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
74 - 73 - 89 - 21
Hải phòng
36
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
81 - 19 - 36 - 79
Hà Nội
74
Thứ 4
Bắc Ninh
12 - 54 - 28 - 90
Bắc Ninh
89
Thứ 3
Quảng Ninh
93 - 25 - 74 - 65
Quảng Ninh
67
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
30 - 77 - 00 - 29
Hà Nội
22
Chủ Nhật
Thái Bình
85 - 10 - 24 - 18
Thái Bình
01
Thứ 7
Nam Định
98 - 35 - 02 - 15
Nam Định
15
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
92 - 82 - 02 - 99
Hải phòng
18
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
44 - 56 - 01 - 47
Hà Nội
51
Thứ 4
Bắc Ninh
45 - 79 - 21 - 11
Bắc Ninh
24
Thứ 3
Quảng Ninh
99 - 01 - 17 - 63
Quảng Ninh
49
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
64 - 80 - 76 - 95
Hà Nội
73
Chủ Nhật
Thái Bình
03 - 73 - 33 - 53
Thái Bình
60
Thứ 7
Nam Định
06 - 83 - 85 - 12
Nam Định
68
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
00 - 83 - 71 - 17
Hải phòng
54
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
33 - 26 - 05 - 04
Hà Nội
91
Thứ 4
Bắc Ninh
50 - 31 - 38 - 61
Bắc Ninh
23
Thứ 3
Quảng Ninh
66 - 16 - 72 - 35
Quảng Ninh
23
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
85 - 66 - 74 - 94
Hà Nội
87
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ