Bật/Tắt chế độ Màn Hình Lớn Tự Động bấm Phím F11 → F10
Sớ đầu đuôi Miền bắc
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
88 - 89 - 21 - 20
Hà Nội
91
Thứ 4
Bắc Ninh
09 - 15 - 47 - 36
Bắc Ninh
83
Thứ 3
Quảng Ninh
58 - 22 - 80 - 41
Quảng Ninh
60
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
47 - 65 - 22 - 09
Hà Nội
70
Chủ Nhật
Thái Bình
59 - 77 - 50 - 98
Thái Bình
70
Thứ 7
Nam Định
33 - 07 - 54 - 19
Nam Định
75
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
32 - 27 - 98 - 06
Hải phòng
27
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
76 - 51 - 95 - 79
Hà Nội
29
Thứ 4
Bắc Ninh
86 - 91 - 00 - 55
Bắc Ninh
35
Thứ 3
Quảng Ninh
10 - 53 - 36 - 64
Quảng Ninh
29
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
78 - 29 - 76 - 28
Hà Nội
20
Chủ Nhật
Thái Bình
10 - 92 - 90 - 09
Thái Bình
51
Thứ 7
Nam Định
25 - 35 - 52 - 46
Nam Định
36
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
16 - 38 - 31 - 22
Hải phòng
16
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
98 - 72 - 42 - 92
Hà Nội
82
Thứ 4
Bắc Ninh
19 - 78 - 49 - 67
Bắc Ninh
10
Thứ 3
Quảng Ninh
52 - 70 - 54 - 01
Quảng Ninh
62
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
43 - 52 - 22 - 09
Hà Nội
17
Chủ Nhật
Thái Bình
95 - 36 - 04 - 99
Thái Bình
27
Thứ 7
Nam Định
31 - 17 - 13 - 59
Nam Định
69
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
56 - 64 - 38 - 59
Hải phòng
30
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
00 - 18 - 06 - 50
Hà Nội
89
Thứ 4
Bắc Ninh
93 - 77 - 51 - 79
Bắc Ninh
17
Thứ 3
Quảng Ninh
57 - 71 - 40 - 04
Quảng Ninh
62
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
98 - 72 - 30 - 41
Hà Nội
52
Chủ Nhật
Thái Bình
78 - 01 - 49 - 53
Thái Bình
74
Thứ 7
Nam Định
79 - 30 - 39 - 38
Nam Định
61
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
34 - 40 - 03 - 09
Hải phòng
03
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
43 - 45 - 00 - 90
Hà Nội
34
Thứ 4
Bắc Ninh
12 - 48 - 34 - 61
Bắc Ninh
30
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ