Bật/Tắt chế độ Màn Hình Lớn Tự Động bấm Phím F11 → F10
Sớ đầu đuôi Miền bắc
Thứ 4
Bắc Ninh
35 - 42 - 99 - 86
Bắc Ninh
11
Thứ 3
Quảng Ninh
06 - 25 - 86 - 80
Quảng Ninh
86
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
29 - 35 - 21 - 49
Hà Nội
57
Chủ Nhật
Thái Bình
54 - 06 - 81 - 61
Thái Bình
42
Thứ 7
Nam Định
95 - 31 - 14 - 68
Nam Định
04
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
01 - 23 - 53 - 45
Hải phòng
90
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
60 - 34 - 96 - 28
Hà Nội
70
Thứ 4
Bắc Ninh
33 - 97 - 12 - 32
Bắc Ninh
82
Thứ 3
Quảng Ninh
18 - 35 - 08 - 52
Quảng Ninh
30
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
61 - 43 - 88 - 35
Hà Nội
89
Chủ Nhật
Thái Bình
50 - 29 - 64 - 01
Thái Bình
63
Thứ 7
Nam Định
84 - 04 - 19 - 61
Nam Định
80
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
32 - 55 - 53 - 13
Hải phòng
29
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
09 - 04 - 40 - 07
Hà Nội
20
Thứ 4
Bắc Ninh
24 - 14 - 68 - 90
Bắc Ninh
00
Thứ 3
Quảng Ninh
85 - 56 - 31 - 83
Quảng Ninh
22
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
62 - 23 - 09 - 49
Hà Nội
53
Chủ Nhật
Thái Bình
95 - 98 - 60 - 58
Thái Bình
93
Thứ 7
Nam Định
70 - 23 - 25 - 00
Nam Định
85
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
49 - 34 - 00 - 86
Hải phòng
80
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
96 - 41 - 59 - 83
Hà Nội
80
Thứ 4
Bắc Ninh
00 - 66 - 95 - 71
Bắc Ninh
48
Thứ 3
Quảng Ninh
56 - 40 - 93 - 59
Quảng Ninh
57
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
17 - 60 - 86 - 88
Hà Nội
58
Chủ Nhật
Thái Bình
44 - 91 - 83 - 45
Thái Bình
83
Thứ 7
Nam Định
80 - 28 - 88 - 01
Nam Định
05
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
38 - 64 - 16 - 45
Hải phòng
48
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
18 - 52 - 75 - 97
Hà Nội
96
Thứ 4
Bắc Ninh
86 - 64 - 24 - 88
Bắc Ninh
82
Thứ 3
Quảng Ninh
83 - 61 - 90 - 23
Quảng Ninh
59
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ