Sổ mơ lô đề

Sổ mơ lô đề - giải mã giấc mơ - Nên đánh con gì
STT Mơ thấy Số nên đánh
1 anh em gặp nhau 01
2 anh em họ 01
3 anh em trai 01
4 áo bay 40, 45
5 áo bu dông 08, 06, 56
6 áo con phụ nữ 00, 02
7 áo của chồng 07, 70
8 áo của vợ 09, 91, 19
9 áo dài nữ 64, 46
10 áo hoa 22, 33
11 áo len 34, 84
12 áo lót 09, 59
13 áo mưa 87, 42, 07, 67
14 áo tây 00,04
15 áo thể thao 43
16 áo trẻ em 01, 00, 05
17 ao ước 25, 52
18 áo vét 95, 54, 59
19 ba ba 76
20 ba bố con ăn no 19
21 bà chết sống lại 35
22 bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
23 bà già trẻ em 14, 41
24 bà vãi 36, 76
25 bãi cá 95, 83
26 bài có tứ quý 63, 64
27 bãi tha ma 78, 87
28 bàn ăn bày đẹp 06
29 bàn ăn dọn sạch 42, 46
30 bắn bị thương 48
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ