THỐNG KÊ CẶP SỐ LOGAN

Kết quả thống kê

Thống kê loto gan Miền Bắc chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Bộ số Số ngày chưa về Ngày về gần nhất
1511 ngày13-09-2020
4411 ngày13-09-2020
6511 ngày13-09-2020
7112 ngày12-09-2020
5513 ngày11-09-2020
0714 ngày10-09-2020
1614 ngày10-09-2020
7514 ngày10-09-2020
7218 ngày06-09-2020
7721 ngày03-09-2020
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ